Financista AB

Integritetspolicy

För oss på Financista AB är det viktigt att du hålls informerad och känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför berättar vi gärna vilka uppgifter vi samlar in och varför. Här följer en översikt. Om du har frågor eller önskar veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss!

Vid behandling av personuppgifter följer vi reglerna i EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som handlar om att ha bra rutiner vid hantering av personuppgifter samt dess anknytande svenska lagstiftning. Alla i företaget ska ha vetskap om GDPR:s innebörd och våra rutiner innan de hanterar våra kunders personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Vi på Financista Redovisningsbyrå hjälper våra kunder med redovisnings- och bokföringstjänster samt lönehantering och administration. Det innebär att vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter rörande administrationen av vår egen verksamhet, likt du som kund är för ditt företag. Vi är personuppgiftsbiträde i förhållande till dig som kund för uppgifter som vi lagrar för din räkning avseende dina kunder osv. 

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en levande person. En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden.

Vi behandlar personuppgifter som vi får av dig eller ditt företag inför och under uppdrag, med den rättsliga grunden att fullgöra avtal. Vi klargör varför vi behöver personuppgifterna och hur de används så att du som kund alltid har förståelse om hur dina uppgifter hanteras. Endast de personer på Financista som är involverade i specifikt uppdrag har tillgång till personuppgifterna. 

Syfte med behandlingen

Personuppgifterna som du eller ditt företag lämnar ut till oss är sådana vi använder till våra kundregister och är nödvändiga för att uppfylla uppdraget. Det är personuppgifter som vi behöver för att utföra de uppdrag du beställer av oss. 

Tredje part/utlämning av personuppgifter

Vi samarbetar med bolagen Fortnox och Loopia som erbjuder digitala tjänster för att bokföring, lönehantering, redovisning och hantering av underlag (såsom kvitton) för bokföring. Därigenom delar vi personuppgifterna med dessa som tredje part som har backuper utanför Sveriges gränser.  

Säkerhet

Alla rimliga tekniska åtgärder är vidtagna för att skydda dina personuppgifter genom att exempelvis arbeta med diverse system och program framtagna för ett specifikt ändamål och används då enbart till det syftet. 

Lagring av personuppgifter

Financista redovisningsbyrå sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att leverera tjänsterna eller för att uppfylla ändamålet i vilket denna data samlades in, därefter raderas uppgifterna från systemen. Vidare kan personuppgifter sparas under längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal. 

Registerutdrag & rättelse

Du som kund har vissa rättigheter rörande hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill veta vilken information vi har om dig kan vi lätt se det i våra program och du har enligt GDPR rätt att få ta del av den informationen en gång per år. Du har även rätt att begära ändring av uppgifterna vi har om du anser att de är felaktiga. Vidare har vi som företag en skyldighet att rätta uppgifter som det framkommer är felaktiga, missvisande eller ofullständiga. 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas i din webbläsare när du besöker vissa hemsidor och webbutiker. De används bland annat för att möjliggöra funktioner och ge webbplatsägaren statistik om ditt besök. Vi på Financista anvädner cookies för statistik så att vi kan ha en så bra webplas som möjligt.

Kontaktuppgifter

Financista AB
Organisationsnummer: 559336–8813

Tel: 070-8851728
E-post: info@financista.se